Linn Aktiv Cards

Linnowskie kolumny mogą zostać rozbudowane z wersji pasywnej do aktywnej. Na czym to polega?

Każda tradycyjna kolumna głośnikowa składa się z obudowy, z samych głośników (driverów) oraz zwrotnicy. Jest to element pasywny zbudowany tak aby podzielić pasmo i moc otrzymywaną ze wzmacniacza dla każdego głośnika. Budowa może być bardziej lub mniej skomplikowana, jednakże ze względów technicznych nie istnieje coś takiego jak idealna zwrotnica pasywna. Możemy modyfikując jej budowę uzyskiwać np. bardzo dobre wyrównanie pasma (żaden głośnik nie dominuje nad innymi), zgodność fazową i mocową oraz inne parametry wpływające na brzmienie. Niestety nie można otrzymać wszystkich pożądanych cech naraz.

Im bardziej skomplikowana zwrotnica pasywna tym więcej „pożera” z mocy wzmacniacza oddawanej do kolumny. Dużym problemem jest zmienośc oporu podczas pracy głośnika (zależna np. od aktualnie odtwarzanego pasma) stąd jego nietypowe zachowanie, wybijanie się np. basu lub wysokich tonów czy też inne brzmienie przy różnych poziomach głośności. Inna drogą jest zwrotnica aktywna która dzieli pasmo, „przygotowuje” wzmacniacz do pracy z tym typem głośnika. Nie należy mylić tego z głośnikami które mogą mieć zabudowane wzmacniacze w obudowie, jednak dalej korzystają z zwrotnicy pasywnej. Jako że filtr aktywny ma swoje niezależna zasilanie, pełna moc wzmacniacza jest dostępna dla głośnika.Dostępne w salonach:


Cena: 220 GBP
Aktiv Cards
Karty aktywne dostępne są dla następujących kolumn:
Kolumny Akurate: Akubarik (P), 242, 212, 225
Kolumny Majik: Isobarik, 140, 109, 112
Kolumny instalacyjne: Sekrit IW10, Custom 2K 104 oraz 106
Starsze kolumny: Espek, Ekwan, Ekwal, Ninka, Katan, Trikan
                                Keltik, Keilidh, Tukan, Sekrit in-wall oraz on-wall


Karty aktywne są kompatybilne ze wzmacniaczami:
Akurate x200, Majik x100, Majik I, Majik DSM
Starsze wzmacniacze: Chakra x100 / x200
      (z adapterami) AV 2250, AV 5125, LK140, LK85, Klout